S__10838037.jpg

 

Sketches In Thyme這個構圖是我在聚會第二張完成的,

可能因為喜歡自己和阿妮在剝皮寮這時侯的照片,

所以做起來持別有感觸吧~

 

 

S__10846211.jpg

 

 

 

 

全站熱搜

kmonica 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()